Lớp 9

Unit 5 lớp 9 Listen – Bài nghe The media

Bài học Listen Unit 5 Lớp 9 – The media hướng dẫn các em nghe hội thoại và hoàn thành thông tin còn thiếu vào bảng đã cho với nội dung xoay quanh đề tài phương tiện thông tin đại chúng.
 

Listen Unit 5 Lớp 9

Listen to a conservation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. (Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố cô ấy. Điền thông tin em đã nghe được vào bảng)

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 9 Listen – Bài nghe The media

When?

What happened?

7th or 8th century The first printed newspaper appeared in China.
(a) ______ The telegraph was invented.
early 20th century Two new forms of news media appeared: (b)______
(c)_______ Television became popular.
mid and late 1990s (d)____ became a major force in journalism.

 

Guide to answer

(a) the late 19th century
(b) Radio and newsreel
(c) in the 1950s
(d) The Internet became a major force in journalism

 • Tapescript Listen Unit 5 Lớp 9

Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can You help me with the information?

Chau’s father: What is the assignment about?

Chau: IT about the important dates of the media. Where and when did the first printed newspaper appear, Dad?

Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China.

Chau: And when was the telegraph invented?

Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two forms of news media appeared in the early 20th century?

Chau: Radio and newsreels?

Chau’s father: Excellent! And when did television become commercially viable, can you guess?

Chau: In the 1940s?

Chau’s father: No, it was in the 1950s.

Chau: When did the internet become a major force in journalism?

Chau’s Father: In the mid- and late 1990s.

Chau: Thank you. Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen – Unit 5 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Listen.

 • Câu 1:
  Read the following passage and choose the best answer for each blank

  Most American television programs (1) ……………………… produced in Hollywood. Each year, proposals (2) …………………… new television serials are submitted to network executives for consideration. Only (3) ……………………… are accepted-often those linked to a highly (4) ………………….. performer or producer.

  The (5) ………………….. .phase is the writing of scripts. (6) ……………. scripts are reviewed by the networks and a small (7) …………….. is selected to be developed into pilot programs. (8) …………………. the program executives like a pilot program (9) ……………… it gets good rating in a trial telecast, the pilot eventually (10) …………. produced as a regularly scheduled program.

   (1) …………………..

  • A.
   is
  • B.
   are
  • C.
   were
  • D.
   has been
 • Câu 2:

  (2) ………….

  • A.
   for
  • B.
   to
  • C.
   with
  • D.
   into
 • Câu 3:

  (3) ……………

  • A.
   little
  • B.
   a little
  • C.
   few
  • D.
   a few

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listen Unit 5

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!