Lớp 11

Unit 6 lớp 11 Reading – Bài dịch Competitions

Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Reading hướng dẫn các em bài đọc xoay quanh chủ đề các cuộc thi tranh tài để nắm được những hoạt động và luật thi ở các cuộc tranh tài khác nhau. Bài học còn giúp các em cải thiện một số kỹ năng đoán ngữ nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh trong bài học.

1. Before You Read Unit 6 Lớp 11

 • Look at the photos. Match each of them with the words in the box below. (Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình với các từ trong khung dưới đây.)

 Sao Mai Television Singing Contest                                      Olympic Games

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 Reading – Bài dịch Competitions

 Quiz: “Road to Mount Olympia”                                           London Marathon

Guide to answer

a. Quiz: “Road to Mount Olympia” : Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

b. London Marathon: Chạy Marathon ở Luân Đôn

c. Sao Mai Television Singing Contest: Cuộc thi tiếng hát Sao Mai điểm hẹn

d. Olympic Games: Thế vận hội Olympic

 • Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau.)
 1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not? (Bạn có thích tham gia các cuộc thi như thế này không? Tại sao có/không?)
 2. Do you hope to win a competition? If so, which competition do you like to win? (Bạn có hi vọng chiến thắng ở một cuộc thi không? Nếu có, bạn muốn chiến thắng ở cuộc thi nào?)
 3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not? (Có phải chiến thắng là điều quan trọng nhất trong một cuộc thi? Tại sao đúng/không?)

Guide to answer

1.

 • No, I don’t. Because I don’t have the capacity for them.
 • Yes, I’d like to participate in the quiz: “Road to Mount Olympia”, because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2. Yes. I’d like to win an English-speaking Contest.

3. No, I don’t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

2. While You Read Unit 6 Lớp 11

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn sau đó làm các bài tập theo sau.)

2.1. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 1

Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. (Ghép từ hoặc cụm từ ở bên trái với định nghĩa của chúng ở bên phải.)

 1. representative
 2. annual
 3. stimulate
 4. in all
 5. spirit
 6. smoothly                         
 • a. without problems or difficulties
 • b. enthusiasm and energy
 • c. altogether or as a total
 • d. a person chosen or appointed on behalf of another person or a group
 • e. encourage or make something more active
 • f. happening or done once every year

 

Guide to answer

(1-d) representative: a person chosen or appointed on behalf of another person or a group (đại diện)

(2-f) annual: happening or done once every year (hàng năm)

(3-e) stimualate: encourage or make something more active (khuyến khích)

(4-c) in all: altogether or as a total (hoàn toàn)

(5-b) spirit: enthusiasm and energy (linh hồn)

(6-a) smoothly: without problems or difficulties (trôi chảy)

2.2. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 2

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

 1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday? (Ai đã tham gia vào cuộc thi chung kết Tiếng Anh thứ Bảy tuần qua?)
 2. What was the aim of the competition? (Mục đích của cuộc thi là gì?)
 3. Who sponsored the competition? (Ai tài trợ cho cuộc thi?)
 4. What did each group of students have to do during the contest? (Mỗi nhóm học sinh phải làm gì trong suốt cuộc thi?)
 5. What did the judges have to do to choose the winner of the competition? (Ban giám khảo đã phải làm gì để chọn ra đội thắng?)
 6. What would be awarded to the winner? (Cái gì sẽ được tặng thưởng cho đội thắng?)

Guide to answer

 1. The representatives of three classes of the (writer’s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.
 2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.
 3. The Students’ parents Society sponsored the competition.
 4. They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.
 5. They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.
 6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

2.3. Unit 6 Lớp 11 Reading Task 3

Read paragraph 3 again and complete the sentences. (Đọc lại đoạn 3 và hoàn thành câu.)

 1. In Activity 5, Hung was unable to ___________________.
 2. Having achieved the highest score, Group B ______________________.
 3. Group C lost the game because they just got _____________.
 4. Nga encouraged her group by saying ___________________.

Guide to answer

 1. In Activity 5, Hung was unable to recite complete the poem (he could dot remember the last sentence).
 2. Having achieved the highest score, Group B became the winner of the competition.
 3. Group C lost the game because they just got 60 points.
 4. Nga encouraged her group by saying “For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it”.

3. After You Read Unit 6 Lớp 11

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese. (Đây là bài thơ Hùng đã đọc trong cuộc thi Tiếng Anh. Hãy đọc và dịch sang tiếng Việt.)

Do you like the sky at night                                 What I like is the morning sun

When the stars are shining bright?                       Shining on me when I run

Do you like it in the day                                       And I also like the rain

When the clouds all go away                               Pattering on my windowpane

Guide to answer

Em có thích bầu trời đêm

Khi các vì sao đang chiếu sáng?

Em có thích bầu trời vào ban ngày

Khi các đám mây đều đã bay đi?

 

Điều tôi thích là mặt trời ban mai

Chiếu lên tôi khi tôi thức dậy

Và tôi cũng yêu những cơn mưa

Gõ từng nhịp bên khung cửa sổ

4. Bài dịch Reading Unit 6 Lớp 11

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp trong trường tôi tham dự vào cuộc thi chung kết Tiếng Anh hằng năm được tổ chức bởi các thầy cô trong trường. Mục tiêu của cuộc thi là khơi dậy tinh thần học môn Tiếng Anh trong học sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học sinh bảo trợ. Cô Liên, giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi, giải thích các điều lệ của cuộc thi.

“… để tham dự vào cuộc thi, các em sẽ làm việc theo nhóm ba người. Mỗi nhóm phải hoàn tất năm vòng thi tất cả. Để hoàn thành một vòng thi, các em phải trả lời các câu hỏi trên giấy thi trong vòng hai phút. Giám khảo sẽ quan sát và cho điểm phần trình bày của các em. Mỗi vòng thi sẽ được tối đa 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, các giám khảo sẽ công bố số điểm của mỗi nhóm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ thắng cuộc. Nhóm thắng cuộc sẽ được thưởng một bộ CD Tiếng Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner’s. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi.”

Hùng, Thu và Nga là thành viên của nhóm A. Họ nhanh chóng đọc câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, mọi thứ đều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng ở vòng 5, Hùng gặp khó khăn khi đọc bài thơ. Bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ qui định, giám khảo tuyên bố kết quả. Nhóm B chiến thắng với 70 điểm, nhóm của Hùng được 65 điểm, nhóm C được 60 điểm. Thu thấy hơi thất vọng. Hùng xin lỗi vì đã không đọc hết bài thơ. Nhưng Nga đã làm không khí dễ chịu hơn khi nói rằng “Với mình, điều quan trọng nhất là việc chúng ta tham dự vào cuộc thi và niềm vui mà cuộc thi đem lại.”

Read the passage, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

I am in favor of English-speaking contests in schools. Such contests encourage students to practice speaking English in their classes and help them improve their speaking skills. Besides, while preparing themselves for the contests, students’ have a chance to ‘review their lessons thoroughly. Contests among classes provide students’ with opportunities to work with team spirit, thus. enabling them to learn how to cooperate with other people. Some students may think that their preparations for the speaking contests are time-consuming. However, in my opinion, such preparations are worth spending time on. My classmates and I have found that we speak English better after each- contest. In sum, English-speaking contests in schools are useful to students.

1. English-speaking, contests give students opportunities to practice speaking English.

2. English-speaking contests make students fail in preparation for their lessons in classes.

3. English-speaking contests provide students with a lot of useful skills.

4. English-speaking contests help students know how to work with other people.

5. English-speaking contests ask for a thoroughly review.

6.English-speaking contests take a lot of time to prepare.

7. The writer is an English teacher.

Key

1 2 3 4 5 6 7
T F F T T T F

 

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 6 Lớp 11

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Reading, để củng cố và mở rộng kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 11 Reading.

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase- a, b, c or d – that best fits the blank space in the following passage.

  A beauty contest, or beauty pageant, is a competition between people, (1) _______ largely on the beauty of their physical appearance. The modern beauty pageant can (2) _______ its origin to the Miss America pageant, first held in Atlantic City, New Jersey, in 1921, under the title ‘Inter-City Beauty’ contest. The following year the title was (3) _______ as Miss America. Other contests include the yearly Miss World competition and Miss Universe, which are the two largest and most famous (4) _______ beauty contests. Women from around the world (5) _______ in the competition for these titles. To be selected as Miss World or Miss Universe, a contestant must be (6) _______ or single. If a Miss WorId fails to live up to people’s expectations, she may, be (7) _______. The organizers of the major beauty contests represent their contests (8) _______ being events of world importance. (9) _______ many other people consider beauty contests to be (10) _______ entertainment event of no great importance.

  (1) ___________

  • A.
   set
  • B.
   based
  • C.
   regarded
  • D.
   used
 • Câu 2:

  (2) ___________

  • A.
   trace
  • B.
   explain
  • C.
   pass
  • D.
   share
 • Câu 3:

  (3) ___________

  • A.
   renewed
  • B.
   removed
  • C.
   renamed
  • D.
   retained

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 6 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!