Lớp 7

Unit 6 lớp 7 Language Focus 2

Bài học Language Focus 2 Unit 6 Lớp 7 – After school gợi ý cho các em ôn tập và thực hành một số bài tập ngữ pháp đã học trong bài học.

1. Present Progressive Tense (thì Hiện tại tiếp diễn)

Complete the passage (Hoàn thành đoạn văn)

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 7 Language Focus 2

It is six thirty in the evening. Lan is doing her homework. She is writing an English essay. Mr Thanh is reading a newspaper and Mrs Quyen is cooking dinner. Liem and Tien, Lan’s brothers, are playing soccer in the backyard. Liem is kicking the ball and Tien is running after.

2. This and That, These and Those

Complete the dialogue (Hoàn thành các bài hội thoại)

a) Mother: This room is very untidy.

b) Mother: Put this bag away.

Son: That isn’t my bag. This is my bag.

c) Mom: Put these dirty socks in the washing basket.

Son: These socks?

Mom: No. Those socks on the bed.

d) Mother: Throw away these comics.

Son: But I like those comics, Mom.

3. Time

Write the correct time (Viết giờ đúng)

a) Ba: What time is it?

Nam: It’s nine forty. (9.40)

It’s twenty to ten.

b) Lan: What time does the movie start?

Hoa: It starts at seven fifteen / a quarter past seven.

It starts at fifteen past seven.

c) Mrs Quyen: Will you be home for dinner tonight?

Mr Thanh: No. I’ll be home at half past ten. (ten thirty)

d) Miss Lien: Can you come to school early tomorrow?

Nam: Yes, Miss Lien. I will come at a quarter to seven. (six forty-five)

4. Vocabulary: Subjects (Môn học)

Write the correct subject names. (Viết đúng tên các môn học)

a) Physical Education

b) Physics

c) Math

d) Geography

e) English

f) History

5. Adverbs of Frequency (Trạng từ tần suất)

Write sentences about Ba (Viết về Ba)

a) Ba never goes to the cafeteria at lunch time.

b) Ba seldom rides his bike to school.

c) He always practices playing the guitar after school.

d) He usually does his homework in the evening.

e) He often plays computer games.

6. Making Suggestions (Đưa ra gợi ý)

 • Write down possible dialogues (Viết bài hội thoại)
 • Hướng dẫn dịch

– Lan: Chúng ta đi bơi đi.

Hoa: Ừ.

– Minh: Chúng ta hãy chơi bóng bàn đi.

Nam: Rất tiếc. Mình không biết chơi.

– Ba: Bạn chơi bóng rổ với tôi nhé!

Nga: Tôi thích lắm.

Guide to answer

– Mai: Let’s go to the movie this evening.

Dung: Ok.

– Viet: Shall we play volleyball after school?

Name: I’d love to.

– Ba: Let’s play soccer.

Hung: I’m sorry, I can’t.

– Dung: Would you like to go to my house to listen to music? I have some new discs.

Hoa: I’m sorry, I can’t. I have a lot of homework to do. Thanks anyway.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus 2 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Language Focus 2 Unit 6 Tiếng Anh lớp 7, để củng cố nội dung ngữ pháp ôn tập mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 7 Language Focus 2

 • Câu 1:

  Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi

  My name is Huy and fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this doesn’t worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching anything, not even old boots. After spending the whole morning on the river, I always go home with an empty bag. “You should give up fishing”, my friends say. ” It’s a waste of time”. But they don’t know that I’m not really interested in fishing. I’m only interested in sitting in a boat and doing nothing at all!

  Huy’s hobby is …………………….

  • A.
   fishing
  • B.
   sports
  • C.
   catching boat
  • D.
   swimming
 • Câu 2:

  When he was fishing, he often catches………………………………..

  • A.
   old boots
  • B.
   rubbish
  • C.
   a lot of fish
  • D.
   nothing

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!