Lớp 8

Unit 6 lớp 8 Spreak – Hội thoại The young pioneer club

Bài học Speak Unit 6 Lớp 8 – The young pioneer club hướng dẫn các em thực hành hội thoại yêu cầu và đề nghị giúp đỡ.

Speak Unit 6 Lớp 8

 • Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues with a partner. (Hãy xem các cụm từ cho trong khung rồi luyện hội thoại với bạn em.)

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 8 Spreak – Hội thoại The young pioneer club

 • Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner. (Bây giờ em hãy sử dụng các cụm từ thích hợp trong khung để làm những hội thoại tương tự về một vài tình huống sau đây với bạn em.)

Guide to answer

1. tourist

Tourist: Could you do me a favor?

You: Sure. What can I do for you?

Tourist: I lost my money. Could you show me the way to the nearest police station?

You: Certainly. Turn right out of the station. Turn right again at the first corner. Go straight ahead until you see the police station on your right.

Tourist: Thank you very much.

You: You’re welcome.

2. neighbor

You: May I help you?

Neighbor: Yes. My leg broke. Can you help me to tidy the yard, please?

You: Of course. Now, let me help you.

3. friend

Your friend: Can you help me, please?

You: How can I help you?

Your friend: My bike has a flat tire. Can you help me to fix it?

You: Certainly. I’ll help you.

Your friend: Thanks a lot.

4. aunt

You: Do you need any help?

Your aunt: I need some vegetables, but I’m busy cooking meals now. Can you go to the market and buy some for me?

You: No problem. What do you need?

You aunt: Thank you. That’s very kind of you. I need some carrots, some salads and …

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 6 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 6 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 Speak do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has different stress pattern from others: recycle, business, position, assistance

  • A.
   recycle
  • B.
   business
  • C.
   position
  • D.
   assistance
 • Câu 2:

  Choose the word that has different stress pattern from others: differ, favor, respond, offer

  • A.
   differ
  • B.
   favor
  • C.
   respond
  • D.
   offer
 • Câu 3:

  Choose the word that has different stress pattern from others: gardening, register, similar, encourage

  • A.
   gardening
  • B.
   register
  • C.
   similar
  • D.
   encourage

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 6 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!