Lớp 8

Unit 7 lớp 8 Read – Bài dịch My neighborhood

Bài học Read Unit 7 tiếng Anh lớp 8 – My neighborhood giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc hiểu qua một số bài tập trong chương trình SGK.

1. Unit 7 Lớp 8 Read Task 1

True or false? Check (V) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book. (Đúng hay sai? Hãy đánh dấu (V) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em.)

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 8 Read – Bài dịch My neighborhood

a. The mall is opened six days a week.

b. There are more than 50 stores in the mall.

c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.

d. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

e. Some of the stores in Tran Phu Street may have to close.

Guide to answer

a. F

=> The mall is opened seven days a week.

b. F

=> There are 50 stores in the mall.

c. F

=> Not every one is pleased with the mall.

d. T

e. T

2. Unit 7 Lớp 8 Read Task 2

Answer (Trả lời)

a) What is special about the new shopping mall?

b) What facilities are available in the shopping mall?

c) What do the small store owners think about the new shopping mall?

d) What kinds of goods will the stores in the mall offer?

Guide to answer

a. All the shops are under one roof.

b. The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play area are available in the shopping mall.

c. They think that the new shopping mall will take their business.

d. The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices.

3. Bài dịch Read Unit 7 Lớp 8

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. Điều đó sẽ rất tiện lợi đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ẩm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần để ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ răng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm này sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa, một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

Người dân trong vùng và các chủ cửa hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực mua sắm mới này đã vài tháng nay. Họ đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng để thảo luận về việc này.

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

My neighborhood is very convenient – it’s near the shopping center and the bus station. It is also safe. But those are the only good things about living downtown. It is very noisy – the streets are always full of people! The traffic is terrible, and parking is a big problem! I can never park on my own street. I’d like to live in the suburbs.

1. What does the word ‘convenient’ in line 1 mean’

a. close to something                                          

b. beautiful

c. far from other places                                                          

d. noisy

2. What does the word ‘it’ refer to?

a. the author’s neighborhood                              

b. shopping center

c. bus station                                                                                                                

d. downtown

3. It’s easy to ______.

a. find a place to park                                                                      

b. live in the suburbs

c. move to another place                                                        

d. go to the bus station

4. The author _____.

a. likes to live in the suburbs

b. thinks that his/ her neighborhood is too quiet

c. thinks that living in the suburbs is very convenient

d. feels that his – her neighborhood is not safe

5. Which of the following is true?

a. The author’s neighborhood is inconvenient.

b. The author doesn’t want to move to anywhere.

c. It’s too difficult for the author to find a place to park his – her car.

d. Living downtown is better than living in the suburbs.

Key

1a      2a      3d       4a       5c

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 7 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Read Unit 7 tiếng Anh lớp 8, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 Read

 • Câu 1:

  Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

  James: Excuse (1)____, I’m your new (2) _____, Jack. I just moved in.

  Mrs. Jones: Oh. Yes?

  James: I m looking for a grocery store. Are there (3)____around here?

  Mrs. Jones: Yes, there are some (4) _____ Pine Street.

  James: OK. And is there a Laundromat near here?

  Mrs. Jones: Well, I think there’s one across from the shopping center.

  James: (5) ______

  Mrs. Jones: By the way, there’s a barber shop in the shopping center, (6) _____

  James: A barber shop?

  (1)……………..

  • A.
   I
  • B.
   me
  • C.
   my
  • D.
   myself
 • Câu 2:

  (2)…………….

  • A.
   neighbor
  • B.
   neighborhood
  • C.
   next-door
  • D.
   newcomer
 • Câu 3:

  (3)…………….

  • A.
   anywhere
  • B.
   some
  • C.
   somewhere
  • D.
   any

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Read Unit 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!