Lớp 8

Unit 7 lớp 8 Write – Bài viết My neighborhood

Bài học Write Unit 7 Lớp 8 – My neighborhood hướng dẫn các em viết thông báo về sự kiện, nhân dịp nào đó đến mọi người.

1. Unit 7 Lớp 8 Write Task 1

Read the community notice. (Hãy đọc bảng thông báo.)

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 8 Write – Bài viết My neighborhood

Tran Phu Street Residents and Store Owners

MEETING TO DISCUSS EFFECTS OF NEW MALL

Date: May 20                        Time: 8.00 pm

Place: Binh’s Hardware Store, 12 Hang Da Street.

Please contact Pham Van Tai at the above address for more information.

2. Unit 7 Lớp 8 Write Task 2

Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below. (Tương tự như trên em hãy viết thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dưới đây.)

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers’Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Guide to answer

The School English Speaking Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST TO CELEBRATE THE TEACHER’S DAY

Date: November 15                        Time: 7.30 pm to 10.00 pm

Place: Hall 204, Building G

Please contact Tran Thi Thu Hang of class 8H for more information.

3. Unit 7 Lớp 8 Write Task 3

Write one or two notices about your class meeting and / or your Sports Club meeting. (Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và/hoặc cuộc họp Câu lạc bộ Thể thao.)

Guide to answer

HOLDING A CLASS MEETING TO MAKE PLAN FOR THE CAMPING TRIP NEXT MONTH

Date: April 15                        Time: 8 pm

Place: Room 12, Building D

Please contact Tran Thi Le Thu of class 8A for more information.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 7 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 7 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 Write do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  You/ will/ receive/ discount/ every/ five parcels.

  • A.
   You will receiving discount for every five parcels.
  • B.
   You will to receive discount for every five parcels.
  • C.
   You will receive discount for every five parcels.
  • D.
   You will be receive discount for every five parcels.
 • Câu 2:

  This/ restaurant’s food/ taste/ very/ delicious.

  • A.
   This restaurant’s food taste very delicious.
  • B.
   This restaurant’s foods tastes very delicious.
  • C.
   This restaurant’s foods to taste very delicious.
  • D.
   This restaurant’s food tastes very delicious.
 • Câu 3:

  The street/ not/ look/ attractive/ because/ there/ be/ a lot of/ rubbish.

  • A.
   The street not look attractive because there’s a lot of rubbish.
  • B.
   The street not look attractive because there’re a lot of rubbish.
  • C.
   The street doesn’t look attractive because there’s a lot of rubbish.
  • D.
   The street don’t look attractive because there’re a lot of rubbish.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 7 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!