Lớp 8

Unit 8 lớp 8 Getting Started – Country life and City life

Bài học Getting Started Unit 8 Lớp 8 – Country life and city life hướng dẫn các em thảo luận về sự khác nhau giữa cuộc sống nông thôn và thành thị.

Getting Started Unit 8 Lớp 8

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you. (Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8 Getting Started – Country life and City life

noisy                       fresh air                     friendly

tall building              kinds of goods             fresh foods

beautiful views         entertainments            traffic jam

Guide to answer

City Countryside

noisy

tall building

kinds of goods

entertainments

traffic jam

beautiful views

fresh air

lack of entertainments

friendly

fresh foods

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 8 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 8 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 8 Getting Started do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

  Lien learns to play __________ piano in her free time.

  • A.
   a
  • B.
   the
  • C.
   an
  • D.
   x
 • Câu 2:

  Look! Some boys and girls _________ in the school yard.

  • A.
   chat
  • B.
   are chatting
  • C.
   chatting
  • D.
   chats
 • Câu 3:

  Max says life in the countryside is _________ than he expected.

  • A.
   more convenient
  • B.
   convenient
  • C.
   the convenient
  • D.
   most convenient

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 8 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!