Lớp 10

Unit 9 lớp 10 Writing – Bài viết Undersea World

Bài học Writing Unit 9 Lớp 10 hướng dẫn các em cách viết bài mô tả thông tin cho sẵn từ bảng . Nội dung bài viết xoay quanh loài thú có vú sống dưới lòng đại dương.

1. Unit 9 Writing Task 1

Work in pairs. Read the description of sperm whale and then complete the table that follows. (Làm việc theo cặp. Đọc phần miêu tả Cá nhà táng và sau đó hoàn thành bảng theo sau.)

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 Writing – Bài viết Undersea World

 • Hướng dẫn dịch bài viết Task 1

​Cá nhà táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Chúng là động vật ăn thịt. Mặc dù cá nhà táng sống ở khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Mỗi ngày một con Cá nhà táng có thể ăn đến 1.500 kg thức ăn. Cá nhà táng là loài động vật khổng lồ. Một con cá đực có thể dài đến 18m, nặng tới 54.000kg trong khi con cái thì nhỏ hơn một chút với chiều dài 12m, nặng 17.000kg. Cứ năm đến bảy năm, Cá nhà táng cái sinh con sau thời gian mang thai từ 14 đến 19 tháng. Tuổi thọ của Cá nhà táng có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật có vú có bộ não lớn nhất, số lượng Cá nhà táng đang bị đe dọa do sự săn bắt của con người hay do chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

 • Guide to answer to complete the table

​Sperm Whale (Cá nhà táng)

RANGE & HABITAT  

All oceans

Prefer waters with high squid populations

SIZE

Male: 18m in length; 54.000kg in weight

Female: 12m in length; 17.000kg in weight

FEEDING HABITS  

Carnivores; eat mainly squid

Eat up to 1.500kg of food daily

OFFSPRING  

Give birth to one calf every 5-7 years

Gestation period: 14-19 months

LIFE SPAN Up to 60 – 70 years
SPECIAL FEATURES

Biggest animals that have teeth on Earth

Have the largest brain of all mammals

CONSERVATION CONCERNS At risk due to hunting and accidental fishing net entrapment

 

2. Unit 9 Writing Task 2

The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that decribes the facts and figures provided in the table. (Bảng ở trang tiếp theo cung cấp một số thông tin về Cá heo. Viết một đoạn văn miêu tả các sự kiện và số liệu đã được cung cấp trong bảng.)

Guide to answer

Dolphins are not fish. They are mammals that live in the water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans in the world, dolphins prefer coastal waters and bays. The size of dolphin vary greatly. The smallest dolphin is just about 50 kg in weight and 1,2 meters in lenght while the largest one can weigh up to 8,200 kg and is 10 meters long. Dolphins are carnivores and they eat mainly fish. A female dolphin gives birth to one calf every two years after a gestation period of eleven to twelve months. A dolphin can normally live from twenty-five to sixty-five years and some species dolphins can even live longer. Dolphin populations are at risk due to pollution of their habitat and accidental entrapment in fishing nets.

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 9 Lớp 10

Như vậy các em vừa được xem qua nội dung bài học hướng dẫn viết bài mô tả Writing Unit 9 Lớp 10, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 10 Writing

 • Câu 1:

  Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

  Climbing without a safety rope is forbidden.

  —> You ________________________________________________

  • A.
    aren’t allowed to climb without a safety rope.
  • B.
   don’t permit to climb without a safety rope.
  • C.
   aren’t forbidden climbing without a safety rope.
  • D.
   had better climb with a safety rope.
 • Câu 2:

  Nigel hasn’t got satellite TV, so he can’t watch the game.

  —> If ________________________________________________

  • A.
   Nigel has satellite TV, he can watch the game.
  • B.
   Nigel has got satellite TV, he would able to watch the game.
  • C.
   Nigel had satellite TV, he could watch the game.
  • D.
   Nigel would have satellite TV, he could watch the game.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing Unit 9 Lớp 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!