Lớp 8

Unit 9 lớp 8 Spreak – Hội thoại A first aid course

Bài học Speak Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thực hành đưa ra và đáp lại lời yêu cầu, đề nghị và lời hứa.

Speak Unit 9 Lớp 8

Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises. (Hãy làm việc với bạn em. Hãy đọc những cụm từ và xem tranh cho dưới đây rồi luân phiên nhau đưa ra và đáp lại các yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn.)

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 8 Spreak – Hội thoại A first aid course

Guide to answer

a)

Girl: Could you give me a bandage, please?

Father: Sure. Here you are.

b)

Sister: I have a bad headache. Could you give me an aspirin?

Boy: Yes, please. /No, I’m fine.

c)

Boy: I was bitten by a snake. Could you help me to hold the wound tight?

Friend: Of course. I’ll do it right now.

d)

Daughter: Would you like some medicine?

Mother: That would be nice. / No, thanks.

e)

Boy: I promise I won’t play soccer in the house again.

Mother: I hope so.

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 9 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 9 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 Speak do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:

  Choose the word that has the underlined part different from others: minimize, recognize, revive, inform

  • A.
   minimze
  • B.
   recognze
  • C.
   revve
  • D.
   nform
 • Câu 2:

  Choose the word that has the underlined part different from others: schedule, check, match, chess

  • A.
   sedule
  • B.
   eck
  • C.
   mat
  • D.
   ess
 • Câu 3:

  Choose the word that has different stress pattern from others: revive, victim, blanket, tissue

  • A.
   revive
  • B.
   victim
  • C.
   blanket
  • D.
   tissue

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speak Unit 9 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!