Lớp 8

Unit 9 lớp 8 Write – A first aid course

Bài học Write Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết thư cảm ơn theo mẫu cho sẵn.

1. Unit 9 Write Task 1

Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets. (Em hãy hoàn thành thư cám ơn Nga gửi Hoa sau khi cô ấy rời viện. Chia động từ trong ngoặc ở thì đúng.)

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 8 Write – A first aid course

Guide to answer

Dear Hoa,

Thank you very much for the flowers you sent me while I (1) was in the hospital. They (2) were beautiful and they really (3) helped to cheer me up. I (4) came out of the hospital on Monday morning.

Now I (5) am very bored. Will you come over to my lace on the weekend? I’d love to see you.

I (6) will phone you on Friday afternoon.

Your friend,

Nga.

2. Unit 9 Write Task 2

Write a thank-you note to a friend. Invite your friend to go on a picnic with you. Arrange to contact your friend. Use the following questions to guide your writing. (Em hãy viết thư cảm ơn bạn em và mời bạn đi chơi và ăn uống ngoài trời. Em hãy thu xếp để gặp bạn. Những câu hỏi gợi ý sau giúp hướng dẫn cho em viết.)

Guide to answer

Dear Mai,

Thanhk you very much for the books you sent me while I treated my disease at home. They were very interesting and helped me relax a lot. I loved reading them very much.

Now, I have got over and felt very sad. I want to go out to enjoy the fresh air.

Do you want to go on a picnic with me this Sunday? If yes, I’ll come and pick you up.

I’m looking forwards to hearing from you.

Your friend,

Hoang.

3. Unit 9 Write Task 3

Use the same format to write another letter to another friend for other occasions. (Sử dụng cùng mẫu thư trên, hãy viết một bức thư khác cho một người bạn khác của em nhân một dịp khác.)

Guide to answer

Dear Nam,

Thank you very much for the doll you sent me on my 14th birthday. It was/ is really lovely. I liked/ like it very much.

Are you free this weekend, Tu? Do you want to take a boat trip to Ha Long Bay with me and my family on Sunday? We’ll pick you up at your home at 6 am if you can join us.

Write to me as soon as possible and let me know about your decision.

Please send my love to Uyen, your younger sister.

Love,

Phuong

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 9 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 9 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 Write do Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  I/ couldn’t/ see/ more/ a few/ feet/ front/ me/ because/ the/ snow.

  • A.
   I couldn’t see more a few feet in front of me because of the snow.
  • B.
   I couldn’t see more a few feet in front of me because the snow.
  • C.
   I couldn’t see more than a few feet in front of me because the snow.
  • D.
   I couldn’t see more than a few feet in front of me because of the snow.
 • Câu 2:

  A lot of/ people/ be/ injured/ the/ earthquake.

  • A.
   A lot of people were injured in the earthquake.
  • B.
   A lot of people were injured on the earthquake.
  • C.
   A lot of people were injured at the earthquake.
  • D.
   A lot of people were injured for the earthquake.
 • Câu 3:

  If/ there/ be/ fire/ in/ your house, call/ 114.

  • A.
   If there is a fire in your house, to call 114.
  • B.
   If there is a fire in your house, calling 114.
  • C.
   If there be a fire in your house, call 114.
  • D.
   If there is a fire in your house, call 114.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 9 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!