Lớp 9

Unit 9 lớp 9 Getting Started Natural Disasters

Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural disasters phần Getting Started giúp các em làm quen với chủ đề mới của bài học về những thiên tai trong cuộc sống

Getting Started Unit 9 Lớp 9

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner. (Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9 Getting Started Natural Disasters

Guide to answer

(1) snowstorm: bão tuyết

(2) earthquake: động đất

(3) volcano: núi lửa

(4) typhoon: bão

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting Started – Unit 9 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 Getting Started.

 • Câu 1:
  Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

  ​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: century, infectious, structure, question

  • A.
   cenury
  • B.
   infecious
  • C.
   strucure
  • D.
   quesion
 • Câu 2:

  ​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: come, wonder, golden, discover

  • A.
   cme
  • B.
   wnder
  • C.
   glden
  • D.
   discver
 • Câu 3:

  ​Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: disease, instant, easy, miles

  • A.
   diease
  • B.
   intant
  • C.
   eay
  • D.
   mile

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting Started Unit 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!