Lớp 9

Unit 9 lớp 9 Write – Bài viết Natural Disasters

Bài học Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters phần Write hướng dẫn các em viết câu chuyện với những gợi ý cho sẵn. 

Unit 9 Lớp 9 Write

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. (Sử dụng các bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm bớt một vài chi tiết cho câu chuyện đó.)

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9 Write – Bài viết Natural Disasters

Guide to answer

It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect. Lan was outside the house, playing with her dog Skippy. All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles. Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done. Lan’s mother – Mrs. Quyen – told Lan that she heard the news on TV that there would be a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home. Suddenly, the sky became very dark. A few minutes late the storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen’s family got very scared. But soon the storm finished. Everyone was glad. What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 9 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học phần Write Unit 9 Tiếng Anh lớp 9, để nâng cao kỹ năng viết mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 9 Write

 • Câu 1:

  Exercise 1: Choose the best answer

  Despite the heavy snow, we got home on time.

  • A.
   It snowed heavily; therefore, we got home on time.
  • B.
   It snowed heavily. However, we got home on time.
  • C.
   We got home on time because it didn’t snow heavily.
  • D.
   Due to the heavy storm, we didn’t get home on time.
 • Câu 2:

  John Waye, who is our next-door neighbor, is a lawyer.

  • A.
   John Waye is our neighbor who lives in next door to a lawyer.
  • B.
   John Waye’s house is between our house and a lawyer’s house.
  • C.
   Our next door neighbors are John Waye and a lawyer.
  • D.
   We live next door to a lawyer whose name is John Waye.
 • Câu 3:

  Study harder or you won’t pass the exam.

  • A.
   Only if you study harder, you will fail the exam.
  • B.
   Unless you study harder, you will pass the exam.
  • C.
   If you don’t study harder, you will fail the exam.
  • D.
   If you don’t pass the exam, you will have to study harder.

Câu 4-9: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!