Lớp 6

Writing Unit 11 lớp 6 I went to Australia

Để giúp các em viết một blog đơn giản về những trải nghiệm trong chuyến đi của mình, mời các em tham khảo nội dung bài học Writing – Unit 11 Tiếng Anh 6 Cánh diều. Hi vọng đây sẽ là một bài học bổ ích giúp các em trình bày tốt một blog ngắn. Chúc các em học tốt!

1.1. Unit 11 lớp 6 Writing

Write a travel blog. Describe what you saw and did in 40-60 words (Viết một blog về du lịch khoảng 40-60 từ, mô tả những gì bạn thấy và bạn làm)

Bạn đang xem: Writing Unit 11 lớp 6 I went to Australia

I’m on vacation in New Zealand with my family.

My family and I went to a redwood forest on the North Island. The redwood trees were really big. We also saw the beautiful city of Christchurch on the South Island.

Yesterday, we climbed a mountain. I was tired when we reached our hotel, but we had a lot of fun!

Tạm dịch

Tôi đang đi nghỉ ở New Zealand với gia đình.

Tôi và gia đình đã đến một khu rừng gỗ đỏ trên Đảo Bắc. Những cây gỗ đỏ thực sự rất lớn. Chúng tôi cũng đã nhìn thấy thành phố Christchurch xinh đẹp trên Đảo Nam.

Hôm qua, chúng tôi đã leo núi. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi đến khách sạn của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui!

Guide to answer

I’m on a vacation in Nha Trang with my family.

My family and I went to Vinpearl Land – one of the most of beautiful destination in Nha Trang, Vietnam. In addition to the thrilling games, there are active games for families and children such as game market, electric cars, … There are also activities such as musical performances, street circus, magic, dolphin performance and many other unique performances.

Yesterday, we swam and tried windsurfing. I was tired when we reached our hotel, but we had a lot of fun!

Tạm dịch

Tôi đang đi nghỉ ở Nha Trang với gia đình.

Tôi và gia đình đã đến Vinpearl Land – một trong những điểm đến đẹp nhất ở Nha Trang, Việt Nam. Ngoài các trò chơi cảm giác mạnh còn có các trò chơi vận động dành cho gia đình và trẻ em như chợ trò chơi, ô tô điện,… Ngoài ra còn có các hoạt động như biểu diễn ca nhạc, xiếc đường phố, ảo thuật, biểu diễn cá heo và nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc khác.

Hôm qua, chúng tôi đã bơi và thử lướt ván. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi đến khách sạn của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui!

Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

1. How/stay/there/long/he/did?

2. Linda’s/teach/how/mother/to/she/make/when/cake/was/6/her.

3. We not/be/to/because/we/able/come/be/very/able/busy.

4. Was/at/Hung/home/morning/yesterday?

5. Yesterday/get/nine/they/up/at/o’clock.

6. It/be/sunny/last week.

7. My sister/not/go/the museum/three years ago.

8. How/he/get/there?

9. Her father/repair/bike/six/days/ago.

10. Linda/not/change/trains/Liberty.

Key

1. How long did he stay there?

2. Linda’s mother taught her how to make cake when she was 6.

3. We weren’t able to come because we were very busy.

4. Was Hung at home yesterday morning?

5.Yesterday they got up at nine o’clock.

6. It was sunny last week.

7. My siter didn’t go to the museum three years ago.

8. How did he get there?

9. Her father repaired her bike six years ago.

10. Linda didn’t change her trains at Liberty.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em đã được củng cố kĩ năng viết blog về một chuyến đi của mình:

– I’m on vacation in ………. with ……….

– I ……….. (sử dụng thì quá khứ đơn để kể về các hoạt động đáng nhớ trong kỳ nghỉ của mình)

ên>

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 11 – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Cánh diều Writing – Viết.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  There/ compass/ sleeping bag/ and/ some plasters/ in/ their backpack.

  • A.
   There is a compass, a sleeping bag, and some plasters in their backpack.
  • B.
   There are a compass, a sleeping bag, and some plasters in their backpack.
  • C.
   There is compass, a sleeping bag, and some plasters in their backpack.
  • D.
   There are compass, sleeping bag, and some plasters in their backpack.
 • Câu 2:

  Is/ Nile/ longest/ river/ world?

  • A.
   Is the Nile the longest river in world?
  • B.
   Is Nile the longest river in the world?
  • C.
   Is the Nile longest river in the world?
  • D.
   Is the Nile the longest river in the world?
 • Câu 3:

  This site/ famous/ thrilling/ scenery.

  • A.
   This site is famous thrilling scenery.
  • B.
   This site is famous as thrilling scenery.
  • C.
   This site is famous for thrilling scenery.
  • D.
   This site is famous with thrilling scenery.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing – Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!