Lớp 6

Writing Unit 2 lớp 6 Days

Nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng viết, bài học Writing – Unit 2 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo cung cấp các bài tập với chủ đề “Một ngày đặc biệt”. Qua đó, các em sẽ biết cách viết một đoạn văn miêu tả một lễ kỉ niệm hoặc một ngày đặc biệt mà các em ấn tượng.

THINK! What is your favourite special day or celebration?

Bạn đang xem: Writing Unit 2 lớp 6 Days

(Hãy nghĩ xem! Ngày đặc biệt hay lễ kỷ niệm nào mà em thích?)

Guide to answer

I like Mid-Autumn Festival because I can eat moon cakes and have fun with my family. (Em thích Trung thu vì em được ăn bánh trung thu và có thời gian vui vẻ với gia đình)

1.1. Unit 2 Lớp 6 Writing Task 1

Check the meaning of the words in the box. Then describe the photo using the words.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung. Sau đó miêu tả bức ảnh sử dụng các từ này.)

celebration              parade                    costume   

Guide to answer

– celebration (n): sự tổ chức, lễ kỷ niệm

– parade (n): cuộc diễu hành

– costume (n): trang phục

The photo is about a special celebration. There are noisy parade with a lot of people in colorful costumes.

(Bức ảnh nói về một dịp tổ chức đặc biệt. Có những cuộc diễu hành vui nhộn với nhiều người trong trang phục sặc sỡ.)

1.2. Unit 2 Lớp 6 Writing Task 2

Read the description. Where and when is the carnival? What do people do?

(Đọc bài miêu tả. Lễ hội hóa trang này diễn ra ở đâu và khi nào? Mọi người làm gì?)

Guide to answer

The carnival is in Notting Hill, London every August. People make costumes, play music and dance.

(Lễ hội hóa trang này diễn ra ở Notting Hill, Luân Đôn vào tháng 8 hàng năm. Mọi người làm trang phục, chơi nhạc và khiêu vũ.)

Tạm dịch

THE NOTTING HILL CARNIVAL

Viết bởi Tamsin Lucas

Bạn có thể tận hưởng Lễ hội hóa trang Notting Hill Carnival ở Luân Đôn vào tháng 8 hàng năm. Người dân địa phương kỉ niệm văn hóa Caribe ở lễ hội này. Có những cuộc diễu hành lớn trên các đường phố. Ngoài ra còn có ẩm thực Caribe. Mọi người mặc trang phục sặc sỡ. Họ cũng chơi nhạc và khiêu vũ. Lễ hội ồn ào, nhưng cũng thân thiện. Tôi thường không mặc trang phục, nhưng tôi luôn theo dõi các cuộc diễu hành và khiêu vũ. Tôi thích lễ kỉ niệm này vì lễ kỉ niệm rất vui.

1.3. Unit 2 Lớp 6 Writing Task 3

Look at the text and complete the Key Phrases.

(Nhìn vào văn bản và hoàn thành Các cụm từ quan trọng.)

KEY PHRASES

Talking about a celebration

1. You can enjoy………………………… .

2. Local people celebrate………………………… .

3. There are………………………… in the street.

4. It’s a lot of ………………………… .

Guide to answer

1. the Notting Hill Carnival

2. Caribbean culture

3. big parades

4. fun

Tạm dịch

Nói về một lễ kỉ niệm

1. Bạn có thể tận hưởng Lễ hội hóa trang Notting Hill.

2. Người dân địa phương tổ chức văn hóa Caribe.

3. Có các buổi diễu hành lớn trên đường.

4. Nó rất vui.

Language Point: also (Chủ điểm ngữ pháp: also)

1.4. Unit 2 Lớp 6 Writing Task 4

Look at the words in blue in the text. How do you say also in your language? Then choose the correct words.

(Nhìn từ màu xanh trong bài đọc. Các từ này có nghĩa là gì trong ngôn ngữ của em? Sau đó chọn từ đúng.)

1. We buy presents. We have also / We also have a family meal.

2. There are fireworks. There’s also / There also is a concert.

3. I like school, but I also like /I like also the holidays.

4. My birthday is in April. My sister’s birthday also is / is also in April.

Guide to answer

“also” trong tiếng Việt có nghĩa là “cũng”.

1. We also have

2. There’s also

3. I also like

4. is also

Tạm dịch

1. Chúng tôi mua quà. Chúng tôi cũng có một bữa ăn gia đình.

2. Có pháo hoa. Ngoài ra còn có một buổi hòa nhạc.

3. Tôi thích trường học, nhưng tôi cũng thích những ngày nghỉ.

4. Sinh nhật của tôi là vào tháng Tư. Sinh nhật của chị tôi cũng vào tháng Tư.

1.5. Unit 2 Lớp 6 Writing Task 5

USE IT! Follow the steps in the writing guide.

(Thực hành! Hãy làm theo các bước trong phần hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE

A. TASK

Write a description of a celebration or special day in your town or country for a website.

B. THINK AND PLAN

1. What’s the celebration?

2. When and where is it?

3. What do people do?

4. What do you usually do?

5. What do you like or dislike about it?

C. WRITE

Note: Write only ONE paragraph.

You can enjoy … .

Local people celebrate … .

There is / There are … .

They… .

It’s… .

I don’t usually / usually … .

D. CHECK

– present simple

– position of also

– position of adverbs of frequency

Tạm dịch

HƯỚNG DẪN VIẾT

A. NHIỆM VỤ

Viết bài mô tả về một lễ kỷ niệm hoặc ngày đặc biệt ở thị trấn hoặc quốc gia của em cho một trang web.

B. SUY NGHĨ VÀ LÊN KẾ HOẠCH

1. Lễ kỷ niệm là gì?

2. Nó ở đâu và khi nào?

3. Mọi người làm gì?

4. Bạn thường làm gì?

5. Bạn thích hoặc không thích điều gì về nó?

C. VIẾT

Lưu ý: Chỉ viết MỘT đoạn văn.

Bạn có thể thưởng thức …

Người dân địa phương tổ chức lễ …

Có một… / Có nhiều ….

Họ …

Nó… .

Tôi không thường / thường ….

D. KIỂM TRA

– hiện tại đơn

– vị trí của “also”

– vị trí của các trạng từ về tần suất

Guide to answer

You can enjoy Mid-Autumn festival on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night. During  Autumn festival, people make masks and lanterns. They also make moon cake. At night, children wear colorful mask and go out with their friend then they gather with family to share moon cake. I like this festival so much because it’s funny.

Tạm dịch

Bạn có thể vui trung thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch với đêm rằm. Trong lễ hội mùa Thu, mọi người làm mặt nạ và đèn lồng. Họ cũng làm bánh Trung thu. Vào ban đêm, trẻ em đeo mặt nạ sặc sỡ và đi chơi với bạn của chúng, sau đó chúng quây quần bên gia đình để cùng ăn bánh trung thu. Tôi thích lễ hội này rất nhiều vì lễ hội này rất vui.

Hoàn chỉnh các câu dưới đây với các từ gợi ý

wake up – open – speak – take – do – cause – live – play – close – live – drink

1. Ann _____________ handball very well.

2. I never _____________ coffee.

3. The swimming pool _____________ at 7:00 in the morning.

4. It _____________ at 9:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My parents _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little English.

10. I always _____________ early in the morning.

Đáp án

1. plays

2. drink

3. opens

4. closes

5. causes

6. live

7. take

8. do

9. speak

10. wake up

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần rèn luyện kĩ năng viết và ghi nhớ:

– Các từ vựng:

 • celebration (n): sự tổ chức, lễ kỷ niệm
 • parade (n): cuộc diễu hành
 • costume (n): trang phục

– Điểm ngữ pháp: also

“also” mang nghĩa cũng dùng để bổ sung thêm ý đã được nói trước.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 Chân trời sáng tạo Writing – Viết.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  Lan/ Mai/ often/ go/ school/ motorbike.

  • A.
   Lan and Mai are often going to school by motorbike.
  • B.
   Lan and Mai often go to school by their motorbikes.
  • C.
   Lan with Mai often go to school by motorbike.
  • D.
   Lan and Mai often go to school by motorbike.
 • Câu 2:

  I/ live/ 69 Phung Hung street/ my family.

  • A.
   I live at 69 Phung Hung street for my family.
  • B.
   I live in 69 Phung Hung street with my family.
  • C.
   I live on 69 Phung Hung street with my family.
  • D.
   I live at 69 Phung Hung street with my family.
 • Câu 3:

  What/ name? My name/ Hung.

  • A.
   What your name is ? My name is Hung.
  • B.
   What is your name? My name is Hung.
  • C.
   What is your name? My name was Hung.
  • D.
   What is name? My name is Hung.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing – Unit 2 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!