Lớp 6

Writing Unit 4 lớp 6 Learning world

Nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng viết về ngôi trường của mình cũng như các môn học và sự yêu thích với từng môn, mời các em tham khảo nội dung bài học Writing – Unit 4 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo.

THINK! What do you know schools in other countries? (Nghĩ xem! Em biết gì về những trường học ở những quốc gia khác?)

Bạn đang xem: Writing Unit 4 lớp 6 Learning world

Guide to answer

Schools in other countries are different from schools in Việt Nam such as subjects or school time. (Trường học ở những quốc gia khác khác với trường học ở Việt Nam, ví dụ như môn học hay giờ học.)

1.1. Unit 4 lớp 6 Writing Task 1

Read the email. How many students are there in Danny’s school? Is Danny’s school very different from your school? (Đọc thư điện tử. Có bao nhiêu học sinh trong trường của Danny? Trường của Danny có khác nhiều so với trường của em không?)

Hi Ela,

I’m happy that you can study here next month. Here’s some information for you.

Clonakilty Community College is a medium-sized school with about 500 students. It’s in Clonakilty, Ireland. Classes are from 9 a.m. to 4 p.m. Some subjects are compulsory like maths and English. Others are optional. I like languages, so I study French.

Here’s a photo of my classmates. Send me a photo of yours.

Write soon,

Danny

Tạm dịch

Xin chào Ela,

Mình rất vui vì bạn có thể học ở đây vào tháng tới. Đây là một số thông tin dành cho bạn.

Cao đẳng Cộng đồng Clonakilty là một trường quy mô trung bình với khoảng 500 sinh viên. Nó ở Clonakilty, Ireland. Lớp học kéo dài từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Một số môn học bắt buộc như Toán và tiếng Anh. Những môn khác thì tùy chọn. Mình thích ngôn ngữ, vì vậy mình học tiếng Pháp.

Đây là một bức ảnh của các bạn cùng lớp của mình. Gửi cho mình một bức ảnh của bạn nhé.

Trả lời thư mình sớm nhé,

Danny 

Guide to answer

– There are about 500 students in Danny’s school. (Có khoảng 500 học sinh ở trường của Danny.)

– Yes, Danny’s school is very different from my school. (Vâng, trường của Danny rất khác so với trường của tôi.)

1.2. Unit 4 lớp 6 Writing Task 2

Complete the Key Phrases with words in the email (Hoàn thành Key Phrases với các từ trong email)

Guide to answer

1.3. Unit 4 lớp 6 Writing Task 3

Study the examples. Then match 1-4 with a-d and write sentences with so (Nghiên cứu các ví dụ. Sau đó nói 1-4 với a-d và viết câu với “so”)

I like languages, so I study French. (Tôi thích ngôn ngữ, vì vậy tôi học tiếng Pháp.)

Guide to answer

1- c: I’m learning some Spanish words, so I need a dictionary. (Tôi đang học một số từ tiếng Tây Ban Nha, vì vậy tôi cần từ điển.)

2- d: I’ve got two bikes, so you can use one of them. (Tôi có hai chiếc xe đạp, vì vậy bạn có thể sử dụng một trong số chúng.)

3- b: There’s a history exam tomorrow, so I’m revising now. (Ngày mai có môn thi Lịch sử nên giờ mình đang ôn tập.)

4- a: There aren’t any classes this afternoon, so we can go and play football. (Chiều nay không có lớp học nào, vì vậy chúng ta có thể đi đá bóng.)

1.4. Unit 4 lớp 6 Writing Task 4

USE IT! Follow the steps in the writing guide (Thực hành! Làm theo các bước trong hướng dẫn viết)

Tạm dịch

Guide to answer

Hey Annie,

I’m happy that you can study here in three weeks. Here’s some information for you.

Hai Bà Trưng secondary school is a big and nice school with over 1500 students. It’s on Nguyễn Thị Minh Khai street, District 4, Hồ Chí Minh City. Classes are from 7:30 to 11:00. Some subjects are compulsory such as Maths, Literature, English, Physics and Biology. Art, Music, Others are optional. I love working with numbers so I like studying Maths.

Here’s a photo of my school. Send me a photo of yours.

Write soon,

Nhi

Tạm dịch

Chào Annie,

Mình rất vui vì bạn có thể học ở đây sau ba tuần nữa. Đây là một số thông tin dành cho bạn.

Trường THCS Hai Bà Trưng là một ngôi trường lớn và đẹp với hơn 1500 học sinh. Nó ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Các lớp học diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Một số môn bắt buộc như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý và Sinh học. Những môn khác thì tùy chọn. Mình thích làm việc với những con số nên mình thích học Toán.

Đây là một bức ảnh về trường học của mình. Gửi cho mình một bức ảnh của bạn nhé.

Trả lời thư mình sớm nhé,

Nhi

Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences (Điền vào chỗ trống những dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu)

1. Johnny ____________ (play) with his friends in the gym with his friends now.

2. Kayla __________ (not do) her morning exercise now. She ___________ (sleep) in her bed.

3. The children ___________ (swim) in the river right now. I don’t think it is safe.

4. Hey Philip! Where __________ you _________ (go)? To the new amusement park?

5. _________ Amber and Judy ______ (ride) their bicycles at the moment?

Key

1. Johnny _______is playing_______ (play) with his friends in the gym with his friends now.

2. Kayla ____isn’t doing__________ (not do) her morning exercise now. She ______is sleeping________ (sleep) in her bed.

3. The children ______are swimming________ (swim) in the river right now. I don’t think it is safe.

4. Hey Philip! Where _____are_________ you ______going________ (go)? To the new amusement park?

5. ___Are___________ Amber and Judy _____riding_________ (ride) their bicycles at the moment?

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần theo dõi các bước sau để viết một email đơn giản gửi cho bạn bè của mình:

Hi/ Hey…

Step 1: The reason you write

I’m happy that…

Step 2: The information you mention

… is a small / medium-sized / large school…

Classes are …

Some subjects are ….

Others …

Step 3: The information you need

Here’s …

Send me …

Write soon,

D. CHECK

 • present simple
 • giving examples
 • so

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Chân trời sáng tạo Writing – Viết.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  Tiffany/ Uma / my friends.

  • A.
   Tiffany and Uma is my friends.
  • B.
   Tiffany and Uma am my friends.
  • C.
   Tiffany and Uma are my friends.
  • D.
   Tiffany and Uma is my friend.
 • Câu 2:

  Ricardo/ John/I/ like/ watch/ a movie.

  • A.
   Ricardo, John and I like watch a movie.
  • B.
   Ricardo, John and I like watching a movie.
  • C.
   Ricardo, John and I like watches a movie.
  • D.
   Ricardo, John and I like watched a movie.
 • Câu 3:

  Hadil/ tobe/ help

  • A.
   Hadil is help.
  • B.
   Hadil is helps.
  • C.
   Hadil is helpfully.
  • D.
   Hadil is helpful.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Writing – Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!